Skip to content

[T02.1] Shashi Caan- Tư duy lại về Thiết kế và Nội thất

Written by

Linh Phamvu

[Lời người dịch] Năm 2012, khoa Thiết kế Nội Thất trường đại học Kiến trúc TP.HCM được đổi tên thành khoa Kiến trúc Nội thất. Sự kiện đó một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi vốn đã âm ỉ từ trước trong giới chuyên môn về ranh giới giữa 3 khái niệm: Trang trí nội thất, Thiết kế nội thất và Kiến trúc nội thất.

Năm 2017, khi theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ về Kiến trúc Nội thất ở Anh Quốc, tôi đã nhận ra rằng sự nhập nhằng này không chỉ tồn tại trong giới học thuật ở Việt Nam mà cả ở châu Âu và Mỹ. Rethinking Design and Interiors- Human Beings in the Built Environment (Tư duy lại về khái niệm thiết kế và những không gian nội thất- Con người trong môi trường xây dựng) là một trong số ít những cuốn sách chuyên ngành được viết dành riêng cho lĩnh vực nội thất dưới góc độ nghiên cứu học thuật. Cuốn sách đã nêu rõ đồng thời lý giải nguyên nhân đằng sau khoảng trống giữa hoạt động thực hành và nghiên cứu học thuật trong chuyên ngành Nội thất. Chính khoảng cách đó là một trong những nguyên nhân khiến chuyên ngành Thiết kế Nội thất sau bao nhiêu năm ra đời vẫn chưa thể đứng ngang hàng với người anh em của nó – Kiến trúc. Sự chênh lệch đó có thể nhận thấy rất rõ thông qua hệ thống phân cấp đào tạo trong giáo dục và ngành nghề trên thế giới.

Previous article

[S01.1] Non-religious Spiritual space for social cohesion in Vietnam

Next article

[T02.2] Shashi Caan- Tư duy lại về Thiết kế và Nội thất